Post a Job

Aamidaba Buddha Manpower Pvt. Ltd.

Company Name: Aamidaba Buddha Manpower Pvt. Ltd.

Lic no: 227

Address: Kathmandu-29, Naya Bus Park.

Ph no: 4386570, 4358958

Fax:  4386407

Owner Name:  Mr. Shaha Bahadur Rana, Mr. Bal Bhadra Dhakal, Mr. Kaman Singh Budhathoki.

Mob no: 9851022825

Email Address: [email protected]