Post a Job

IMS Manpower Pvt. Ltd.

Company Name: IMS Manpower Pvt. Ltd.

Lic no: 443

Address: Kathmandu -9, Sinamangal.

Ph no: 4464770

Fax:  4465049

Owner Name: Mr. Damber Bahadur Bista, Mr. Ambar Bahadur Kafle, Mr. Suvash Pariyar, Mr. Kedhar Nath Acharya.

Mob no: 9841286507, 9842196886, 9841829177, 9851119132

Email Address: [email protected]