Post a Job

Manjushree Overseas Services Pvt. Ltd.

Company Name: Manjushree Overseas Services Pvt. Ltd.

Lic no: 423

Address:  Kathmandu -4, Baluwatar.

Ph no: 4436323, 4427138

Fax: 4446041

Owner Name: Mr. Mukut Bahadur Rayamajhi,  Mr. Ganesh Bahadur Shahi, Mr. Dhurba Khattri.

Email Address: [email protected]