Post a Job

Namaste Nepal Manpower Pvt. Ltd.

Company Name: Namaste Nepal Manpower Pvt. Ltd.

Lic no: 355

Address: Kathmandu-15, Sitapaila.

Ph no: 4281297, 4277573

Fax: 4277573

Owner Name:  Mr. Dinesh Bhakta Shrestha, Mr. Bikash Krishna Shrestha, Mr. Samir Maskey.

Mob no: 9851021053

Email Address: [email protected]